Monitor Polski

M.P.2015.1200

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430, z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623, z 2014 r. poz. 504 oraz z 2015 r. poz. 694, 1045, 1066, 1224, 1309, 1311 i 1890) oraz art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera posła Piotra PSZCZÓŁKOWSKIEGO do składu Krajowej Rady Prokuratury.