Monitor Polski

M.P.2015.1241

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 477/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bachmura Bogdan, 2. Bocian Ryszard,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Siess-Krzyszkowski Stanisław Michał,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Jamrozik Attila Leszek, 5. Kotowicz Tadeusz, 6. Nowakowski Cezary Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Borzym Kazimierz, 8. Stawecki Leopold, 9. Stefanowicz Teresa Małgorzata,

pośmiertnie

10. Grzesiak Zygmunt Kazimierz.