Monitor Polski

M.P.2015.1261

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanym w Poznaniu dnia 21 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 września 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, przez podpisanie.
Porozumienie zostało podpisane w Poznaniu dnia 21 września 2015 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie w dniu podpisania.