Monitor Polski

M.P.2015.1237

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 465/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jodkiewicz Zbigniew Mieczysław, 2. Starościak Stanisław Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kowalik Leszek Edward, 4. Sobociński Zbigniew Józef,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Poznański Piotr Mikołaj, 6. Ostański Piotr Adam,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Świątkowski Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Chochowski Waldemar, 9. Polak Tomasz, 10. Warowny Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Błachnio Marek Arkadiusz, 12. Ptaszek Jacek Jan,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska wodnego i upowszechniania sportu wędkarskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Pawiński Jacek Wojciech,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Drobek Łukasz Adrian, 15. Syska Anna Barbara,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Osłowska Anna Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Pruszewicz Danuta Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Dereszewski Wojciech, 19. Tchorzewska Henryka Jadwiga.