Monitor Polski

M.P.2015.1191

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 września 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 387/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Arczyński Wojciech Jan, 2. Dębski Wojciech Władysław, 3. Dudek Edward, 4. Jaworski Marian Włodzimierz, 5. Kasprzyk Krzysztof Jerzy, 6. Kosior Stanisław Piotr, 7. Kropielnicki Ludwik, 8. Migas Bogdan, 9. Nowak Leszek, 10. Ryba Bogumił, 11. Wilczyńska Danuta, 12. Zagrodzki Feliks Bogusław, 13. Żesławski Zbigniew Hieronim.