Monitor Polski

M.P.2015.1240

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 471/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Filimoniuk Jerzy, 2. ppłk Kowalewski Grzegorz, 3. płk Kuziemski Janusz Piotr, 4. st. chor. szt. Kwiatkowski Grzegorz Antoni, 5. ppłk Ławniczak Sebastian Wojciech, 6. ppłk Mazurek Tomasz Marian, 7. płk Raszka Paweł, 8. ppłk Syberski Marek Piotr, 9. płk Wątor Włodzimierz Jerzy, 10. st. chor. szt. Wojciechowski Jarosław,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. kmdr Bugajski Dariusz Rafał, 12. kmdr Ligęza Krzysztof Zbigniew, 13. kmdr Małecki Józef Franciszek, 14. kmdr Mięsikowski Mariusz Stanisław, 15. kmdr Olejnik Adam.