Monitor Polski

M.P.2015.1214

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2015 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2015 r. w stosunku do II kwartału 2015 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).