Official Gazette

Pomoc Państwa dla funkcjonariuszy Służby Więziennej na budownictwo mieszkaniowe.

M.P.1977.5.35 | uchwała z dnia 18 lutego 1977 r. | Akt utracił moc

Fundusz mieszkaniowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

M.P.1977.5.34 | uchwała z dnia 18 lutego 1977 r. | Akt utracił moc

Nagradzanie za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.

M.P.1977.4.33 t.j. | uchwała z dnia 19 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sprzedaży npojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.

M.P.1977.4.31 | zarządzenie z dnia 10 lutego 1977 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Instytutu Systemów Sterowania.

M.P.1977.4.29 | zarządzenie z dnia 9 lutego 1977 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie przedpłat na nabycie odbiorników telewizji kolorowej 22".

M.P.1977.4.28 | uchwała z dnia 18 lutego 1977 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

M.P.1977.3.21 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1977 r.

M.P.1977.3.20 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Rejestracja finansowa jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1977.3.19 | uchwała z dnia 28 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Przedpłaty na nabycie odbiorników telewizji kolorowej 22".

M.P.1977.3.18 | uchwała z dnia 14 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy miasta Trzebinia-Siersza w województwie katowickim.

M.P.1977.2.16 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Opis odznak, orderów i odznaczeń oraz sposób ich noszenia.

M.P.1977.2.13 | uchwała z dnia 6 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady oraz tryb nadawania orderów i odznaczeń.

M.P.1977.2.12 | uchwała z dnia 6 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.

M.P.1977.1.8 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1977.1.7 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania kosztów napraw gwarancyjnych.

M.P.1977.1.6 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

M.P.1977.1.5 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1977 r.

M.P.1977.1.4 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego.

M.P.1977.1.3 | uchwała z dnia 7 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Podatek od funduszu płac.

M.P.1977.1.2 | uchwała z dnia 7 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie ruchu tranzytowego na drodze państwowej nr E-8 w obrębie województwa stołecznego warszawskiego.

M.P.1976.44.224 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy miejscowości Trupień w gminie Pionki w województwie radomskim.

M.P.1976.44.223 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Wysokość budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1976.44.222 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

M.P.1976.44.221 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

M.P.1976.44.220 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.

M.P.1976.44.219 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Maksymalne okresy kredytowania inwestycji rozwojowych jednostek państwowych.

M.P.1976.44.217 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu bursztynem i wyrobami z bursztynu.

M.P.1976.44.216 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.

M.P.1976.44.215 | uchwała z dnia 20 grudnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1977 r.

M.P.1976.43.213 | uchwała z dnia 14 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Składniki funduszu płac.

M.P.1976.43.212 | uchwała z dnia 7 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia wypłacane poza planowanym funduszem płac.

M.P.1976.43.211 | uchwała z dnia 7 grudnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1976.43.210 | uchwała z dnia 18 grudnia 1976 r. | Akt nienormatywny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1976.43.209 | uchwała z dnia 18 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Narodowy plan społeczno-gospodarczy na 1977 r.

M.P.1976.43.207 | uchwała z dnia 18 grudnia 1976 r. | Akt nienormatywny

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1976.42.206 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1976 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu banknotów w odcinkach po 20 zł i po 100 zł z datą emisji 1 lipca 1948 r.

M.P.1976.42.203 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana zakresu działania i nazwy Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.

M.P.1976.42.202 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1976 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.

M.P.1976.42.201 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1976.42.200 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.

M.P.1976.42.199 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

M.P.1976.42.198 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

M.P.1976.42.197 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

M.P.1976.42.196 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.1976.42.195 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

M.P.1976.42.194 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.1976.42.193 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1976.42.192 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1976.42.191 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1976.42.190 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1976.42.189 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Rządowy program rozwoju usług i rzemiosła w roku 1977 i założenia do roku 1980.

M.P.1976.42.188 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 65 (Toruń).

M.P.1976.42.187 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 57 (Sieradz).

M.P.1976.42.186 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 47 (Piła).

M.P.1976.42.185 | uchwała z dnia 2 grudnia 1976 r. | Akt indywidualny

Uznawanie ferm zwierząt futerkowych za zarodowe i reprodukcyjne.

M.P.1976.41.184 | zarządzenie z dnia 25 października 1976 r. | Akt utracił moc

Udzielanie kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

M.P.1976.41.183 | zarządzenie z dnia 28 października 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".

M.P.1976.41.182 | zarządzenie z dnia 11 października 1976 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb.

M.P.1976.41.180 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1976 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1976.40.179 | uchwała z dnia 14 października 1976 r. | Akt jednorazowy

Wynajmowanie pokoi gościnnych.

M.P.1976.39.178 | zarządzenie z dnia 15 października 1976 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie drogi Borzęcin Duży - Truskaw - Palmiry charakteru drogi państwowej.

M.P.1976.39.177 | zarządzenie z dnia 8 października 1976 r. | Akt utracił moc

Stałe zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa.

M.P.1976.39.176 | uchwała z dnia 12 października 1976 r. | Akt utracił moc

Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych.

M.P.1976.38.173 | zarządzenie z dnia 25 września 1976 r. | Akt utracił moc

Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

M.P.1976.38.172 | zarządzenie z dnia 25 września 1976 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1958 r.

M.P.1976.38.170 | zarządzenie z dnia 18 września 1976 r. | Akt utracił moc