Monitor Polski

M.P.1989.42.338

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1989 r.
w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, ostrołęckim, płockim i siedleckim.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) oraz w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 163 i Nr 64, poz. 387) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujące brzmienie i pisownię nazw miejscowości:
Lp.Nazwa obowiązującaDrugi przypadek, forma przymiotnikowaWojewództwo, gminaNazwa dotychczasowa, rodzaj miejscowości
12345
1Dołhołęka-ki, bialskopodlaskie,Długołęka, wieś
dołhołęckiMiędzyrzec Podlaski
2Hrud-da,bialskopodlaskie,Grud, wieś
hrudzkiBiała Podlaska
3Woroblin-na,bialskopodlaskie,Wróblin, wieś
woroblińskiJanów Podlaski
4Płużniczka-ki,katowickie,Płużnica Mała, wieś
płużnickiToszek
5Głódki-dek,ostrołęckie,Pomaski-Głódki, wieś
głódkowskiSzelków
6Bielino-na,płockie,Stare Bielino, wieś
bielińskiSłupno
7Święcieniec-nca,

święcieniecki

płockie,

Słupno

Ramutowo, wieś (część obszaru)
8Sobolew-wa,siedleckie,Milanów, wieś
sobolewskiSobolewTeofilów, wieś
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.