Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu. - M.P.1989.41.334 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Monitor Polski

M.P.1989.41.334

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 12 grudnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 13 ust. 5 oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32 i Nr 30, poz. 159) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu (Monitor Polski Nr 5, poz. 57 i Nr 37, poz. 295) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STAWEK JEDNOLITYCH ORAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH PRODUKCJI STOSUJE SIĘ TE STAWKI W 1989 R.

Lp.Symbol Nomenklatury towarowej handlu zagranicznegoNazwa towaru (grupy towarowej)Wysokość stawki w %
I obszar płatniczyII obszar płatniczy
12345
113513Część I. Towary rolno-spożywcze5010
Zioła suszone całe – owoce i nasiona
223 (bez: 231, 2321, 2331, 2332, 23391, 23392, 23393, 233973, 23394, 234)Wyroby przemysłu spożywczego część I (bez produktów przemysłu mięsnego – część I, skór surowych zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego z białoskórnictwem, drobiu bitego, przetworów z drobiu, wątroby drobiowej przetłuszczonej, podrobów drobiowych jadalnych, części tuszek jadalnych innych, pierza i puchu, łapek drobiowych, produktów połowów i przetworów rybnych)5010
3231 (bez 2313600)Produkty przemysłu mięsnego – część I (bez mięsa surowego z dziczyzny)5015
424 (bez: 2443, 246)Wyroby przemysłu spożywczego – część II (bez wyrobów spirytusowych czystych i gatunkowych, przetworów owocowych, warzywnych i grzybowych)5010
5246 (bez: 246162)Przetwory owocowe, warzywne i grzybowe (bez solonych grzybów spożywczych)10015
625Wyroby przemysłu spożywczego – część III5010
740 (bez: 4071, 4073, 4074, 4075)Produkty upraw polowych i łąkowych (bez siana, słomy, wikliny i trzciny)5010
841Produkty ogrodnictwa10015
942 (bez: 42131, 421341, 4253)Produkty hodowli (bez bydła rzeźnego, koni rzeźnych i skór surowych zakonserwowanych dla przemysłu futrzarskiego i filcowego)5010
1042131Bydło rzeźne5015
11421341Konie rzeźne5
12081Część II. Towary pozostałe5
Maszyny, urządzenia do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych
131136Sprzęt elektrotechniczny gospodarstwa domowego przeznaczenia osobistego5
14115Wyroby przemysłu elektronicznego, teletechnicznego10
151322Środki do prania i mycia5
16142Cement, klinkier oraz spoiwa osobno nie wymienione5
17174 (bez: 1744)Meble i wyroby stolarskie (bez półwyrobów meblarskich)7
18177Wyroby z drewna pozostałe oraz wyroby z wikliny7
191917Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne wykończone (bez kordowych i transporterowych)5
201927Tkaniny wełniane i wełnopodobne wykończone7
21193Wyroby przemysłu włókien łykowych13
22194Wyroby przemysłu jedwabniczego7
23195Wyroby przemysłu tkanin dekoracyjnych10
24201Wyroby dziewiarskie i pończosznicze10
25211Odzież i bielizna osobista z tkanin15
26218Wyroby przemysłu odzieżowego pozostałe7
27222Obuwie (z wyjątkiem gumowego)15
28223Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana10
29227Wyroby przemysłu skórzanego pozostałe10
302882410Meble regionalne i artystyczne z drewna, wikliny i pozostałych surowców7