Monitor Polski

M.P.1989.42.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 1989 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 grudnia 1989 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 261 i Nr 56, poz. 330) ogłasza się, co następuje:
1. Wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1989 r. w stosunku do października 1989 r. wynosi 22,4%.
2. Prognozowany wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1989 r. w stosunku do listopada 1989 r. wynosi 28%.