Official Gazette

Utworzenie Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb.

M.P.1976.41.180 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1976 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1976.40.179 | uchwała z dnia 14 października 1976 r. | Akt jednorazowy

Wynajmowanie pokoi gościnnych.

M.P.1976.39.178 | zarządzenie z dnia 15 października 1976 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie drogi Borzęcin Duży - Truskaw - Palmiry charakteru drogi państwowej.

M.P.1976.39.177 | zarządzenie z dnia 8 października 1976 r. | Akt utracił moc

Stałe zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa.

M.P.1976.39.176 | uchwała z dnia 12 października 1976 r. | Akt utracił moc

Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych.

M.P.1976.38.173 | zarządzenie z dnia 25 września 1976 r. | Akt utracił moc

Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

M.P.1976.38.172 | zarządzenie z dnia 25 września 1976 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1958 r.

M.P.1976.38.170 | zarządzenie z dnia 18 września 1976 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Za zasługi dla transportu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1976.38.169 | uchwała z dnia 10 września 1976 r. | Akt utracił moc

Pomoc kredytowa dla zespołów rolników i rolników indywidualnych na zakup bydła mlecznego i macior.

M.P.1976.37.168 | zarządzenie z dnia 7 września 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawki amortyzacyjnej.

M.P.1976.37.167 | zarządzenie z dnia 1 września 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".

M.P.1976.37.165 | zarządzenie z dnia 2 września 1976 r. | Akt utracił moc

Rządowy program realizacji postanowień IV Plenum KC PZPR.

M.P.1976.37.164 | uchwała z dnia 22 września 1976 r. | Akt nienormatywny

Obniżenie skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników.

M.P.1976.36.162 | zarządzenie z dnia 1 września 1976 r. | Akt utracił moc

Tryb przyjmowania pracowników do pracy w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1976.36.160 | uchwała z dnia 20 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony dla Energetyki" oraz zasady i tryb jej nadawania.

M.P.1976.35.158 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Energetyki".

M.P.1976.35.153 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie kombinatów rolnych.

M.P.1976.35.152 | uchwała z dnia 15 sierpnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.

M.P.1976.35.151 | uchwała z dnia 6 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Terminy ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

M.P.1976.34.150 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Nadzór techniczno-budowlany nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej.

M.P.1976.34.148 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Za zasługi dla Obrony Cywilnej".

M.P.1976.34.146 | uchwała z dnia 6 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1976 r.

M.P.1976.33.145 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie.

M.P.1976.33.143 | uchwała z dnia 6 sierpnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Rozliczanie kosztów działalności inwestycyjnej.

M.P.1976.32.139 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Rejestracja kół łowieckich.

M.P.1976.31.137 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb sporządzania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

M.P.1976.31.135 | uchwała z dnia 9 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Rozwój jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w latach 1976-1980.

M.P.1976.31.134 | uchwała z dnia 11 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastach.

M.P.1976.31.133 | uchwała z dnia 1 czerwca 1976 r. | Akt jednorazowy

Zasady prowadzenia hoteli pracowniczych i stosowania w nich opłat.

M.P.1976.29.129 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie systemu oceny produkcji rolniczej.

M.P.1976.29.127 | uchwała z dnia 11 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1976.28.126 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie kierowania za granicę obywateli w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.

M.P.1976.28.125 | uchwała z dnia 23 czerwca 1976 r. | Akt jednorazowy

Koordynacja międzyresortowej i branżowej działalności gospodarczej.

M.P.1976.28.124 | uchwała z dnia 11 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.

M.P.1976.28.123 | uchwała z dnia 28 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin.

M.P.1976.27.122 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1976 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie niektórych osób od jednorazowego podatku majątkowego.

M.P.1976.27.121 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".

M.P.1976.27.120 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".

M.P.1976.27.119 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu - dot. polityki zagranicznej).

M.P.1976.27.117 | uchwała z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt nienormatywny

Udzielenie Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1975 r.

M.P.1976.27.116 | uchwała z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt nienormatywny

Ogólne warunki umów sprzedaży surowców wtórnych metali między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1976.26.114 | zarządzenie z dnia 31 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1976.24.108 | zarządzenie z dnia 24 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Sposób pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty.

M.P.1976.24.107 | zarządzenie z dnia 13 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Pobór przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.

M.P.1976.24.106 | zarządzenie z dnia 31 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji zasobów złóż kopalin.

M.P.1976.23.105 | zarządzenie z dnia 11 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Opłaty za użytkowanie wieczyste terenów w miastach.

M.P.1976.23.103 | uchwała z dnia 21 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru i odcinka banknotu 200 zł.

M.P.1976.22.102 | zarządzenie z dnia 19 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych podmiotów tej opłaty.

M.P.1976.22.101 | zarządzenie z dnia 17 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.

M.P.1976.21.97 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".

M.P.1976.21.96 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie znaków informacji turystycznej dla kierujących pojazdami.

M.P.1976.20.93 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.

M.P.1976.20.92 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

M.P.1976.20.91 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Kombinaty rolne.

M.P.1976.20.90 | uchwała z dnia 9 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc