Powołanie ministra łączności oraz odwołania ministra-członka Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1989.43.344

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 1989 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 20 grudnia 1989 r.
w sprawie powołania ministra łączności oraz odwołania ministra-członka Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, powołuje
Obywatela Marka KUCHARSKIEGO

na stanowisko ministra łączności, z równoczesnym odwołaniem ze stanowiska ministra-członka Rady Ministrów.