Monitor Polski

M.P.1989.44.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1989 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 30 grudnia 1989 r.
w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe, oraz wykazu krajów, z którymi obrót towarowy jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) ogłasza się:
1) wykaz towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe:
a) wyroby włókiennicze, tekstylne, odzież i obuwie wywożone do krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Szwecji, Norwegii, Finlandii;
b) wyroby stalowe i ze stali specjalnych wywożone do krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Stanów Zjednoczonych Ameryki;
c) owce i mięso baranie wywożone do krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
2) wykaz krajów, z którymi obrót towarowy jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym:

Albania, Bułgaria, Bangladesz, Chińska Republika Ludowa, Czechosłowacja, Egipt, Ekwador, Grecja, Ghana, Indie, Iran, Jugosławia, Kampucza, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Laos, Liban, Mongolska Republika Ludowa, Nepal, Niemiecka Republika Demokratyczna, Pakistan, Rumunia, Turcja, Węgry, Wietnam, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.