Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

Monitor Polski

M.P.1989.44.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1989 r.

UCHWAŁA Nr 186
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1989 r.
w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 439) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Listę materiałów i wyrobów objętych zamówieniami rządowymi w 1990 r. określa załącznik do uchwały.
2.
Zamówieniami rządowymi są objęte również dostawy uzbrojenia, sprzętu wojskowego i umundurowania na potrzeby jednostek nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Wykonawcy zamówień rządowych, o których mowa w § 1 ust. 1, korzystają z preferencji ekonomicznych w postaci ulg w podatkach, określonych w odrębnych przepisach.
1.
Podstawę do uzyskania przez wykonawcę zamówień rządowych na materiały i wyroby, preferencji ekonomicznych, o których mowa w § 2, stanowi umowa zawarta z odbiorcą, zarejestrowana w Głównym Zarządzie Rezerw Państwowych, nadzorowanym przez Ministra Rynku Wewnętrznego, oraz wykonanie tej produkcji, potwierdzone przez odbiorcę, z którym została zawarta umowa.
2.
Organizację i nadzór nad realizacją zamówień rządowych sprawują, w zakresie określonym w załączniku do uchwały, właściwi ministrowie.
Traci moc uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie zamówień rządowych na surowce, materiały, wyroby i usługi remontowo-budowlane, zmieniona uchwałą nr 56 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1989 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.

ZAŁĄCZNIK

LISTA MATERIAŁÓW I WYROBÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIAMI RZĄDOWYMI W 1990 R.

Lp.WyszczególnienieSymbol według Systematycznego wykazu wyrobówJednostka miaryDostawy na potrzeby kraju ilość
12345
I. Zamówienia organizowane i nadzorowane przez Ministra Rynku Wewnętrznego
1Wyroby dziewiarskie dla dzieci do lat 112013mln szt.139,0
z tego:
– ubiory z dzianin dla

dzieci do lat 11

2013-1, -2, -3mln szt. 74,0
w tym: dla dzieci

do lat 2

2013-1mln szt. 24,0
– bielizna osobista z

dzianiny dla dzieci do

lat 11

2014-1, -2, -3mln szt. 65,0
w tym: dla dzieci

do lat 2

2014-1mln szt. 22,0
2Wyroby pończosznicze2019mln szt. 79,0
z tego:
– dla dzieci do lat 112019-1, -2, -3mln szt. 65,0
w tym: rajtuzy grubemln szt. 34,0
– rajtuzy grube dla

młodzieży i dorosłych

mln szt. 14,0
3Wyroby odzieżowe dla dzieci do lat 112112, 2113, 2114mln szt. 17,0
z tego:
– okrycia z tkanin2112-1, -2, -3mln szt. 3,5
w tym: dla dzieci

do lat 2

2112-1mln szt. 0,3
– ubiory z tkanin2113-1, -2, -3mln szt. 9,0
w tym: dla dzieci

do lat 2

2113-1mln szt. 0,7
– bielizna osobista z

tkanin

2114-1, -2, -3mln szt. 4,5
w tym: dla dzieci

do lat 2

2114-1mln szt. 0,7
4Przędza bawełniana i bawełnopodobna1913, 1914, 1915tys. ton198,8
5Przędza wełniana i wełnopodobna czesankowa (z włóczką)1923, 1929-1tys. ton 38,0
6Obuwie z cholewką skórzane i z tworzyw sztucznych dla dzieci do lat 152221, 2222,

2225, 2226

mln par 30,3
7Odzież, rękawice i obuwie ochronne,
w tym:
– odzież ochronna2185 (bez 2185-91, -92)mln szt. 8,0
– rękawice ochronne2185-91, -92mln par 50,0
– obuwie ochronne1375-5, 2221-5,

2222-5, 2224-5, 2226-5

mln par 5,5
8Odzież, rękawice i obuwie robocze,
w tym:
– odzież robocza2014-86, -95, -97,

2184 (bez 2184-91)

mln szt. 28,0
– rękawice robocze1374-51, 2016-53,

2016-54, 2184-91,

2273-4, -5

mln par 32,5
– obuwie robocze1375-3, -4,

2221-4,

2222-4,

2224-4,

2226-4, -9

mln par 5,7
9Proszki i granulki do prania1322-4tys. ton310,0
10Mydła toaletowe, półtoaletowe, specjalne1322-1, -6, 1324-6tys. ton 93,5
w tym:
mydła toaletowe i specjalne w kawałkach1322-62tys. ton 50,0
11Pasta do zębów1324-1tys. ton 11,0
12Wyroby hutnicze dla produkcji środków technicznych dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej:
w tym:
– walcówka0455-4tys. ton 30,0
– wyroby bruzdowe0451, 0453, 0454, 0455tys. ton311,0
– rury stalowe046tys. km 38,3
– blachy ocynkowane0472-1, -5tys. ton 20,5
– pręty ciągnione,

szlifowane, polerowane

0476tys. ton 38,0
– blachy walcowane na

gorąco 2÷6 mm

0457tys. ton170,0
– blachy walcowane na zimno0471tys. ton170,5
II. Zamówienia organizowane i nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej
13Podręczniki szkolne i akademickiemln egz. 62,0
III. Zamówienia organizowane i nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
14Wyroby farmaceutyczne i produkty zielarskie134, 135 (bez 1355

i 1346-1)

mld zł 70,0*)
z tego:
– leki dla ludzimld zł 61,5*)
– substancje i komponentymld zł 14,0*)
– preparaty weterynaryjnemld zł 8,5*)
15Wyroby medyczne i sanitarne1346-1,

1374-511,

1376, 1829-42,

1917-58, 2025

mld zł 17,5*)
16Aparatura, wyposażenie, sprzęt medyczny oraz sprzęt laboratoryjnymld zł 19,0*)
z tego:
– wyroby z zakresu

przemysłu

elektromaszynowego

0943-4, -5,

0948-12, 0944-4,

0945-2, 0952,

097, 0658,

1346-519,

0751-5

mld zł 13,1*)
– wyroby przemysłu

chemicznego

1335-321, -322,

1369-7, 1332

mld zł 5,0*)
– wyroby przemysłu

mineralnego

1521, 1522,

1526, 1529-81,

1433-2

mld zł 0,9*)
17Wyroby do korekcji i ochrony wzroku0965mln szt. 6,5
18Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne2885mld zł 1,3*)
19Produkty odżywcze dla dzieci:
– mleko w proszku dla

niemowląt

2353-21tys. ton 29,0
– laktowity2353-3tys. ton 1,2
– bebika2525-7tys. ton 7,0
– Bobo-Frut2464-83tys ton 17,0
– Bobo-Vita2529-13tys. ton 6,0
– Kleiki, kaszki zbożowe2525-32tys. ton 4,5
20Pieluchy z tetry2181-12mln szt.24
21Butelki dla niemowląt1526-33mln szt. 2,5
*) W cenach 1984 r.