Official Gazette

Warunki sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu na trasy zagraniczne.

M.P.1975.39.228 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1976 r.

M.P.1975.39.225 | uchwała z dnia 17 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Powołanie oraz zakres działania Komitetu Nagród Państwowych.

M.P.1975.38.224 | uchwała z dnia 11 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan społeczno-gospodarczego rozwoju w 1976 roku.

M.P.1975.38.223 | uchwała z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt nienormatywny

Rozliczenia Narodowego Banku Polskiego z budżetem z zysków bilansowych.

M.P.1975.37.221 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

M.P.1975.37.219 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Cennik na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

M.P.1975.36.217 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji gospodarczej.

M.P.1975.36.216 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego.

M.P.1975.36.215 | uchwała z dnia 12 listopada 1975 r. | Akt jednorazowy

Zasady powoływania i rozmieszczania, rejony działania, normy liczebności i wyposażenie straży pożarnych.

M.P.1975.35.213 | zarządzenie z dnia 28 października 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie systemu identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarki narodowej - REGON.

M.P.1975.35.211 | uchwała z dnia 17 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy miasta Kędzierzyna w województwie opolskim.

M.P.1975.34.210 | zarządzenie z dnia 15 października 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".

M.P.1975.34.209 | zarządzenie z dnia 24 października 1975 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania z tytułu przejęcia na własność Państwa wód płynących.

M.P.1975.34.208 | uchwała z dnia 23 października 1975 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Przemysłu Maszynowego.

M.P.1975.33.206 | uchwała z dnia 23 października 1975 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1975.33.205 | uchwała z dnia 23 października 1975 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1975.33.204 | uchwała z dnia 23 października 1975 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Przemysłu Maszynowego.

M.P.1975.33.203 | uchwała z dnia 23 października 1975 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1975.33.202 | uchwała z dnia 23 października 1975 r. | Akt indywidualny

Wyniki Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

M.P.1975.33.201 | uchwała z dnia 23 października 1975 r. | Akt nienormatywny

Formacje samoobrony.

M.P.1975.32.200 t.j. | uchwała z dnia 21 grudnia 1971 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie formacji samoobrony.

M.P.1975.32.199 | uchwała z dnia 15 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1975.32.198 | uchwała z dnia 16 października 1975 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z wystawy pt. "Międzynarodowy Salon Urządzeń Komunalnych i Ochrony Środowiska - KOMEX 75".

M.P.1975.31.197 | zarządzenie z dnia 23 września 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1975.31.196 | zarządzenie z dnia 7 października 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru i odcinka banknotu 50 zł.

M.P.1975.31.195 | zarządzenie z dnia 2 października 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P.1975.31.194 | zarządzenie z dnia 18 września 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P.1975.31.192 | uchwała z dnia 3 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia funduszu przeciwalkoholowego.

M.P.1975.31.191 | uchwała z dnia 1 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P.1975.30.190 | zarządzenie z dnia 19 września 1975 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym.

M.P.1975.30.189 | zarządzenie z dnia 25 września 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów lecznictwa dla zwierząt.

M.P.1975.30.188 | zarządzenie z dnia 10 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Wyrównywanie dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym.

M.P.1975.30.187 | zarządzenie z dnia 23 września 1975 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców miast następnej kadencji.

M.P.1975.30.185 | uchwała z dnia 18 września 1975 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

M.P.1975.29.184 | obwieszczenie z dnia 18 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

M.P.1975.29.182 | zarządzenie z dnia 11 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

M.P.1975.29.179 | zarządzenie z dnia 15 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Koordynacja międzyresortowa w zakresie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

M.P.1975.29.178 | zarządzenie z dnia 15 września 1975 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy w podziemnych kopalniach rud.

M.P.1975.29.177 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.

M.P.1975.29.176 | uchwała z dnia 8 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb wykorzystywania środków wpłaconych na rachunki kaucji mieszkaniowych.

M.P.1975.28.175 | zarządzenie z dnia 3 września 1975 r. | Akt utracił moc

Rodzaje studiów prowadzonych odpłatnie przez szkoły wyższe oraz zasady ustalania i pobierania opłat.

M.P.1975.28.173 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Sposób sporządzania i zatwierdzania planów racjonalnej gospodarki złożem kopaliny.

M.P.1975.27.171 | zarządzenie z dnia 15 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób sporządzania oraz tryb zatwierdzania karty rejestracyjnej złoża kopaliny.

M.P.1975.27.170 | zarządzenie z dnia 15 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

M.P.1975.26.167 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.

M.P.1975.26.165 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1975.26.164 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1957 r.

M.P.1975.26.163 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania straży pożarnych i sprawowania nad nimi kierownictwa w czasie akcji ratowniczych.

M.P.1975.26.162 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Przejścia graniczne przeznaczone dla ruchu granicznego.

M.P.1975.26.161 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zaostrzenie dyscypliny w zakresie rozpoczynania inwestycji w 1975 r.

M.P.1975.26.160 | uchwała z dnia 18 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia kompozytorskie.

M.P.1975.26.159 | uchwała z dnia 10 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów kontraktacji tytoniu oraz ceny liści i nasion tytoniu krajowego.

M.P.1975.25.158 | uchwała z dnia 8 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wydawania kart pływackich.

M.P.1975.24.156 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1975.24.154 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Premiowanie za wykorzystanie odpadów przemysłowych z elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.

M.P.1975.24.152 | uchwała z dnia 18 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Usługowe wypalanie cegły oraz ustalanie opłat za te usługi.

M.P.1975.23.149 | zarządzenie z dnia 9 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.

M.P.1975.23.147 | uchwała z dnia 10 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Bankowi Polskiemu.

M.P.1975.23.143 | uchwała z dnia 27 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z Międzynarodowych Targów Jesiennych Poznań 75.

M.P.1975.22.142 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1975 r. | Akt utracił moc