Wydarzenia w Rumunii.

Monitor Polski

M.P.1989.43.342

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 grudnia 1989 r.

OŚWIADCZENIE
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 19 grudnia 1989 r.
w sprawie wydarzeń w Rumunii.

W dniu wczorajszym w Rumunii doszło do tragedii. W mieście Timisoara, Teneszwar i w kilku innych miejscowościach zachodniej Rumunii armia i policja otworzyły ogień do uczestników bezbronnej demonstracji. Nieznana jest jeszcze liczba ofiar, ale nie ulega wątpliwości, że z wyjątkową brutalnością władze zastosowały siłę, strzelano nawet do dzieci.
W tej sytuacji Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyraża stanowczy protest przeciwko łamaniu elementarnych praw człowieka w Rumunii. Stojąc na gruncie poszanowania obowiązujących w cywilizowanym świecie praw człowieka, wzywamy władze rumuńskie do natychmiastowego zaprzestania represji wobec ludzi domagających się respektowania tych praw.

W obliczu tragedii, która dotknęła Rumunię, deklarujemy solidarność z ofiarami terroru i wyrażamy współczucie rodzinom ofiar oraz apelujemy do międzynarodowej opinii publicznej o potępienie aktów przemocy.