Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2007.2.3 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.2.25 | komunikat z dnia 3 kwietnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.38 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Rekrutacja kandydatów do uczelni wojskowych w 2007 r.

Dz.Urz.MON.2007.8.95 | decyzja z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Rekrutacja kandydatów do uczelni wojskowych w 2007 r.

Dz.Urz.MON.2007.8.95 | decyzja z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Uznanie państwowej instytucji filmowej "Agencja Scenariuszowa" za zlikwidowaną.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.25 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.4.21 | komunikat z dnia 30 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.4.31 | komunikat z dnia 30 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2007.3.9 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.30 | zarządzenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.20 | decyzja z dnia 29 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie, organizacja i tryb działania Komisji do spraw wywozu zabytków za granicę.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.24 | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo resortu obrony narodowej w "Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych".

Dz.Urz.MON.2007.7.90 | decyzja z dnia 29 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MIniR.2015.23 t.j. | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MIniR.2015.23 t.j. | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MT.2007.3.8 | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MIniR.2015.23 t.j. | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MT.2007.3.8 | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MT.2007.3.8 | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MIniR.2015.23 t.j. | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MT.2007.3.8 | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2007.7.89 | decyzja z dnia 29 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2007.3.7 | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Planowanie środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2007 r.

Dz.Urz.KGP.2007.6.65 | decyzja z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.31 | decyzja z dnia 28 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.2.21 | komunikat z dnia 28 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.2.22 | komunikat z dnia 28 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.2.23 | komunikat z dnia 28 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2007.2.24 | komunikat z dnia 28 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2007.6.54 | zarządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2007.6.54 | zarządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania "Zasad użytkowania komputerów i oprogramowania w Komendzie Głównej PSP".

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.21 | decyzja z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r.

Dz.Urz.MZ.2007.5.17 | komunikat z dnia 27 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Metodyka inwentaryzacji zwierząt.

B.I.LP.2007.5.35 | decyzja z dnia 26 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY MAZURSKIE" na lata 2007-2009.

B.I.LP.2007.5.36 | decyzja z dnia 26 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu sporządzenia w 2007 r. sprawozdań z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2007.4.30 | komunikat z dnia 26 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Polityki Naukowej Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.2.13 | zarządzenie z dnia 26 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.3.16 | komunikat z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2007.3.13 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Okręgi konsularne polskich placówek w Republice Kazachstanu.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.18 | decyzja z dnia 23 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.4.22 | decyzja z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.4.22 | decyzja z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny