Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314 i z 2007 r. Nr 250, poz. 1874), w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218), ogłasza się terminy i miejsce przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w 2008 r. dla osób ubiegających się o nadanie licencji zawodowej w zakresie:
1) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
2) zarządzania nieruchomościami

- wyznaczone przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia, stanowiące załącznik do komunikatu.

______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

ZAŁĄCZNIK 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314), w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218) wyznaczam następujące terminy i miejsce postępowań kwalifikacyjnych:

1. Dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami:

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 2 kwietnia 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 8-9 maja 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 7 maja 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 5-6 czerwca 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 6 sierpnia 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 4-5 września 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 3 września 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 2-3 października 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 1 października 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 6-7 listopada 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 5 listopada 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 4-5 grudnia 2008 r.

2. Dla kandydatów na zarządców nieruchomości:

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 9 kwietnia 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 15 -16 maja 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 14 maja 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 12-13 czerwca 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 13 sierpnia 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 11-12 września 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 10 września 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 9-10 października 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 8 października 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 13-14 listopada 2008 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 12 listopada 2008 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 11-12 grudnia 2008 r.

Miejsce postępowania kwalifikacyjnego:

Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Wspólna 2