Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.1.10

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 1
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 24 stycznia 2008 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585 oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 781) zawiadamia się, że:
1) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 22 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Wytwórni Eucyryny Laboratorium Farmaceutyczne "COEL" Spółka Jawna E.Z.M. Konstanty w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów farmaceutycznych - załącznik nr 1,
2) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 30 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Browaru "RELAKSPOL" Edward Siudek w Krakowie, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa - załącznik nr 2,
3) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 8 listopada 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla Linegal Chemicals Sp. z o.o. w Warszawie, decyzję z dnia 27 marca 2007 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 3,
4) Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze w dniu 6 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "JERSAK" Zofia Jersak w Żaganiu, Rozlewnia Gazu Płynnego w Żaganiu, normy dopuszczalnych ubytków propanu i butanu, skroplonych powstających w czasie rozlewu, magazynowania, przyjęcia do magazynu i wydania oraz przewozu - załącznik nr 4,
5) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 7 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla INCO-VERITAS S.A. w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 5,
6) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 19 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla DELIKER AMJ Spółka z o.o. w Poznaniu, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji rozcieńczalnika - załącznik nr 6,
7) Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 16 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "KRÓLMET" Stefan Król w Zawierciu, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji mieszanki krzemianowej - załącznik nr 7,
8) Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 20 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Avon Operations Polska Spółka z o.o. w Garwolinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 8,
9) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 15 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla LabAnalityka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego przy wykonywaniu analiz laboratoryjnych - załącznik nr 9,
10) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 15 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla C.K. BROWAR Sp. z o.o. w Krakowie, normę dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa - załącznik nr 10,
11) Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie w dniu 23 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "DOREX" Zakład Produkcyjny w Dorotowie k/Olsztyna, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji rozcieńczalników- załącznik nr 11,
12) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 26 listopada 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu, decyzję z dnia 16 lipca 2007 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji aromatów - załącznik nr 12,
13) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 22 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla GRUPY ŻYWIEC S.A., Browar w Leżajsku, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa - załącznik nr 13,
14) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 17 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów leczniczych - załącznik nr 14,
15) Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 22 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o. we Włocławku, dopuszczalną normę zużycia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego do produkcji past - załącznik nr 15,
16) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 27 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Kosmetyków MIRACULUM S.A. w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 16,
17) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 27 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Kosmetyków MIRACULUM S.A. w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 17,
18) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 29 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Produkcyjny w Bielanach Wrocławskich, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów czekoladowych - załącznik nr 18,
19) Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku w dniu 19 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla P.P.F.K. "PROFARM" Sp. z o.o. w Lęborku, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 19,
20) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 3 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "Arcelor Mittal Poland" S.A. w Katowicach, Oddział w Krakowie: Zakład Koksownia w Krakowie, normę dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przewozu benzolu - załącznik nr 20,
21) Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi w dniu 28 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Kosmetyków "POLLENA - EWA" S.A. w Łodzi, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego powstających w czasie produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 21,
22) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 30 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Cargill (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie, skład podatkowy w Bielanach Wrocławskich, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstających w czasie przelewu oraz przewozu - załącznik nr 22,
23) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 3 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla P.H.U. "Bargieł-Braders" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, normy dopuszczalnych ubytków olejów smarowych powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu i wydania oraz przewozu - załącznik nr 23,
24) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 6 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "FARMINA" Sp. z o.o. w Krakowie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów kosmetycznych oraz produktów leczniczych - załącznik nr 24,
25) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 4 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji preparatu leczniczego - załącznik nr 25,
26) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 11 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Wrocławskich Zakładów Zielarskich "HERBAPOL" S.A. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji preparatów ziołowych - załącznik nr 26,
27) Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku w dniu 30 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego "AKAD" Sp. z o.o. w Raciborzu, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstających w czasie produkcji, magazynowania i przewozu - załącznik nr 27,
28) Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 5 grudnia 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla Celon Pharma Sp. z o.o. w Kiełpinie, decyzję z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustalającą dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń produkcyjnych - załącznik nr 28,
29) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni w dniu 21 listopada 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla TOP-KOLOR GRUPA OLIVA Sp. z o.o. w Gdyni, decyzję z dnia 30 listopada 2004 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji farb - załącznik nr 29,
30) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 30 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Phytopharm Klęka S.A. w miejscowości Klęka, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji preparatów leczniczych - załącznik nr 30,
31) Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie w dniu 5 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla LUDWIG CZEKOLADA Spółka z o.o. w Tucznie, dopuszczalne normy zużycia oraz normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego i napojów alkoholowych powstających w czasie produkcji, magazynowania, przyjęcia do magazynu oraz wydania - załącznik nr 31,
32) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 11 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "Jago-Pro" Sp. z o.o. w Jaworznie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego oraz gazu propanu i butanu do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 32,
33) Naczelnik Urzędu Celnego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 30 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji leków i preparatów weterynaryjnych - załącznik nr 33,
34) Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu w dniu 10 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu, dopuszczalną normę zużycia butadienu do produkcji lateksu BS - załącznik nr 34,
35) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 7 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o. w Krakowie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji odlewów - załącznik nr 35,
36) Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 21 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Avon Operations Polska Spółka z o.o. w Garwolinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 36,
37) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi w dniu 19 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Polskiego Związku Głuchych, Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny "METGAL" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Łodzi, normy dopuszczalnych ubytków propanu i butanu, skroplonych, powstających w czasie napełniania opakowań jednostkowych oraz przewozu - załącznik nr 37,
38) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 21 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Bielany Wrocławskie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów czekoladowych - załącznik nr 38,
39) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 21 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "VAN PUR" S.A. w Warszawie, Oddział w Zabrzu, normy dopuszczalnych ubytków piwa powstających w czasie produkcji - załącznik nr 39,
40) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 12 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "VAN PUR" S.A. w Warszawie, Oddział w Rakszawie, normy dopuszczalnych ubytków piwa powstających w czasie załadunku oraz przewozu - załącznik nr 40,
41) Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 18 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "JURAJSKA" Spółdzielnia Pracy w Myszkowie, dopuszczalne normy zużycia aromatów alkoholowych do produkcji napojów bezalkoholowych - załącznik nr 41,
42) Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 18 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla SOKPOL Spółka z o.o. w Myszkowie, dopuszczalną normę zużycia aromatu alkoholowego do produkcji wyrobu gotowego - załącznik nr 42,
43) Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 12 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla LAKMA SAT Sp. z o.o. w Cieszynie, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 43,
44) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 14 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu oraz wydawania - załącznik nr 44,
45) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 11 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "MAR-ROM" Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna w Radomiu, normy dopuszczalnych ubytków propanu i butanu, skroplonych, powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu, wydania oraz przewozu - załącznik nr 45,
46) Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie w dniu 14 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "DOREX" Zakład Produkcyjny w Dorotowie k/Olsztyna, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstających w czasie produkcji rozcieńczalników - załącznik nr 46,
47) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 17 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla KULPOL Spółka z o.o. w Komornikach, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wód toaletowych i perfumowanych - załącznik nr 47,
48) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 28 listopada 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Przetwórstwa Alkoholu "WIRASET" sp. j. S. Wierzbicki, R. Wierzbicki, R. Wieczorek, w miejscowości Promna Kolonia, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji gotowych wyrobów - załącznik nr 48,
49) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi w dniu 12 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla AGROPHARM S.A. w Tuszynie, Zakład w Przypuście, dopuszczalne normy zużycia oraz normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu, wydania oraz przewozu - załącznik nr 49,
50) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 13 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA-AROMA Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji odświeżacza powietrza - załącznik nr 50,
51) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 13 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Syntezy Organicznej "SYNPEKO" spółka jawna Roman Kozłowski, Krzysztof Przygodzki, w Dobrzykowicach Wrocławskich, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji koncentratu oraz rozcieńczalników - załącznik nr 51,
52) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 11 grudnia 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Wrocławskich Zakładów Zielarskich "HERBAPOL" S.A. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji tabletek - załącznik nr 52.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

TEKSTY DECYZJI USTALAJĄCYCH NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW ORAZ ZUŻYCIA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZHARMONIZOWANYCH

Załącznik nr 1

Załącznik  nr 2

Załącznik  nr 3

Załącznik  nr 4

Załącznik  nr 5

Załącznik  nr 6

Załącznik  nr 7

Załącznik  nr 8

Załącznik  nr 9

Załącznik  nr 10

Załącznik  nr 11

Załącznik  nr 12

Załącznik  nr 13

Załącznik  nr 14

Załącznik  nr 15

Załącznik  nr 16

Załącznik  nr 17

Załącznik  nr 18

Załącznik  nr 19

Załącznik  nr 20

Załącznik  nr 21

Załącznik  nr 22

Załącznik  nr 23

Załącznik  nr 24

Załącznik  nr 25

Załącznik  nr 26

Załącznik  nr 27

Załącznik  nr 28

Załącznik  nr 29

Załącznik  nr 30

Załącznik  nr 31

Załącznik  nr 32

Załącznik  nr 33

Załącznik  nr 34

Załącznik  nr 35

Załącznik  nr 36

Załącznik  nr 37

Załącznik  nr 38

Załącznik  nr 39

Załącznik  nr 40

Załącznik  nr 41

Załącznik  nr 42

Załącznik  nr 43

Załącznik  nr 44

Załącznik  nr 45

Załącznik  nr 46

Załącznik  nr 47

Załącznik  nr 48

Załącznik  nr 49

Załącznik  nr 50

Załącznik  nr 51

Załącznik  nr 52