Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Dz.Urz.MS.2007.4.16 | zarządzenie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.44 | zarządzenie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Plan finansowo-gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2007 r.

B.I.LP.2007.6.39 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Monako (Księstwo Monako).

Dz.Urz.MSZ.2007.2.51 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.6.44 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.6.45 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2007.6.46 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.48 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.47 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Pełnomocnika Spraw Zagranicznych do spraw promocji i ochrony wizerunku Polski w świecie.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.49 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone "Pomoc zagraniczna 2007".

Dz.Urz.MSZ.2007.2.67 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego dla prowadzących badania psychofizjologiczne.

Dz.Urz.KGP.2007.8.74 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2007.9.117 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2007.9.117 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2007.9.117 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 marca 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.2.9 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 marca 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.2.13 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2006 r.

Dz.Urz.UOKiK.2007.1.7 | wykaz z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw promocji i ochrony wizerunku Polski w świecie.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.50 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiany w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 marca 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.2.14 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.43 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.43 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "BORY TUCHOLSKIE" na lata 2007-2009.

B.I.LP.2007.6.43 | decyzja z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.27 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.28 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2007.4.25 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2007.2.5 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie w Republice Estońskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.65 | decyzja z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Informowanie o nastrojach w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2007.9.114 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.

Dz.Urz.NBP.2007.4.12 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Dz.Urz.MZ.2007.8.28 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc