Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pińczowie.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.36 | zarządzenie z dnia 16 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.10.122 | pełnomocnictwo z dnia 15 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.5.36 | komunikat z dnia 15 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie konkursu na funkcję dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dz.Urz.MB.2007.3.18 | postanowienie z dnia 15 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.35 | decyzja z dnia 15 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.37 | komunikat z dnia 15 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 15 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.5.34 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Wymagania EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR.

Dz.Urz.ULC.2007.3.11 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Komisji do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.5.15 | zarządzenie z dnia 15 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego z zakresu ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2007.10.82 | decyzja z dnia 10 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie regulaminu nr 1 w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.54 | decyzja z dnia 10 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.5.24 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Lista podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków.

Dz.Urz.MRiRW.2007.12.16 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.23 | wyrok z dnia 9 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej MSZ w zakresie obrony cywilnej.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.68 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2007.10.119 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2007.10.119 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2007.10.119 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.5.19 | komunikat z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, dla których na 2007 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.37 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, dla których na 2007 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.37 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2007.2.6 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc