Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 stycznia 2008 r.
zmieniająca decyzje w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) wyłącza się działki ewidencyjne:

1. - nr 1/5 o pow. 0,0592 ha,

- nr 1/6 o pow. 0,0619 ha,

- nr 1/7 o pow. 0,2408 ha,

- nr 1/8 o pow. 0,0529 ha,

- nr 1/9 o pow. 0,1171 ha,

- nr 1/10 o pow. 0,8601 ha,

- nr 1/11 o pow. 0,0344 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/4 o pow. 2,9957 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,9980 ha), obręb Pogodno 154, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 437c, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 1/9 o pow. 0,0782 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/4 o pow. 1,3134 ha, obręb Pogodno 254 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Szczecin Pogodno 254), gmina Szczecin M. (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Szczecin), powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 438, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 stycznia 2008 r., Nr KNNSg-073/194/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycje 437c oraz 438,

- po pozycji 437b dodaje się pozycję 437c1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Pogodno 154; 1/12; 1,5693,

- po pozycji 437g dodaje się pozycję 438a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Pogodno 254; 1/10; 1,2352,

2. - nr 5/1 o pow. 0,0219 ha,

będącą w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- nr 5/2 o pow. 0,0123 ha,

będącą w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa w dyspozycji Urzędu Miasta Płocka,

powstałe z podziału działki nr 5 o pow. 2,1603 ha, obręb 0012 - Radziwie (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Radziwie), gmina Płock M., powiat płocki, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1049, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 stycznia 2008 r., Nr KNN5g-073/220/07, w ten sposób, że w ww. części VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1049,

- po pozycji 1048 dodaje się pozycję 1049a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płocki; Płock M.; 0012 - Radziwie; 5/3; 2,1261.

§  2. W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.), w części XVII, dla województwa zachodniopomorskiego, włącza się do ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 209/9 o pow. 8,2800 ha, obręb 0081 - Czarne Małe, gmina Czaplinek,

- nr 15/1 o pow. 14,6200 ha, obręb 0143 - Łazice, gmina Czaplinek,

- nr 1 o pow. 2,9230 ha, obręb 0009 - Czaplinek 09, gmina Czaplinek M.,

- nr 1/7 o pow. 0,6684 ha, obręb 0008 - Czaplinek 08, gmina Czaplinek M.,

- nr 1/18 o pow. 6,4632 ha, obręb 0008 - Czaplinek 08, gmina Czaplinek M.,

- nr 129/3 o pow. 8,0600 ha, obręb 0075 - Pławno, gmina Czaplinek,

- nr 178/6 o pow. 5,1000 ha, obręb 0074 - Żelisławie, gmina Czaplinek,

- nr 181 o pow. 1,3900 ha, obręb 0074 - Żelisławie, gmina Czaplinek,

- nr 176/5 o pow. 9,3400 ha, obręb 0074 - Żelistawie, gmina Czaplinek,

- nr 24/5 o pow. 19,3300 ha, obręb 0057 - Bobrowo, gmina Złocieniec,

- nr 43 o pow. 2,2850 ha, obręb 0013 - Złocieniec - 13, gmina Złocieniec M.,

- nr 37/5 o pow. 4,3082 ha, obręb 0010 - Złocieniec - 10, gmina Złocieniec M.,

- nr 269/2 o pow. 5,4100 ha, obręb 0050 - Rzęśnica, gmina Złocieniec,

- nr 338/1 o pow. 22,0100 ha, obręb 0037 - Suliszewo, gmina Drawsko Pomorskie,

- nr 4 o pow. 1,2495 ha, obręb 0019 - Drawsko Pomorskie - 19, gmina Drawsko Pomorskie M.,

- nr 144/26 o pow. 6,7493 ha, obręb 0012 - Drawsko Pomorskie - 12, gmina Drawsko Pomorskie M.,

- nr 5 o pow. 5,0058 ha, obręb 0013 - Drawsko Pomorskie - 13, gmina Drawsko Pomorskie M.,

- nr 9 o pow. 6,7304 ha, obręb 0014 - Drawsko Pomorskie - 14, gmina Drawsko Pomorskie M.,

- nr 27 o pow. 3,3145 ha, obręb 0014 - Drawsko Pomorskie - 14, gmina Drawsko Pomorskie M.,

- nr 60/4 o pow. 6,5500 ha, obręb 0039 - Jankowo, gmina Drawsko Pomorskie,

- nr 3 o pow. 7,7600 ha, obręb 0040 - Woliczno, gmina Drawsko Pomorskie,

położone w powiecie drawskim, województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 stycznia 2008 r., Nr KNN5g-073/278/w/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- po pozycji 54b dodaje się pozycję 54c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek; 0074 - Żelisławie; 176/5; 9,3400,

- po pozycji 54c dodaje się pozycję 54d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek; 0074 - Żelisławie; 178/6; 5,1000,

- po pozycji 54d dodaje się pozycję 54e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek; 0074 - Żelisławie; 181; 1,3900,

- po pozycji 54e dodaje się pozycję 54f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek; 0075 - Pławno; 129/3; 8,0600,

- po pozycji 54f dodaje się pozycję 54g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek; 0081 - Czarne Małe; 209/9; 8,2800,

- po pozycji 54g dodaje się pozycję 54h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek; 0143 - Łazice; 15/1; 14,6200,

- po pozycji 54h dodaje się pozycję 54i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek M.; 0008 - Czaplinek 08; 1/7; 0,6684,

- po pozycji 54i dodaje się pozycję 54j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek M.; 0008 - Czaplinek 08; 1/18; 6,4632,

- po pozycji 54j dodaje się pozycję 54k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Czaplinek M.; 0009 - Czaplinek 09; 1; 2,9230,

- po pozycji 54k dodaje się pozycję 54l, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie; 0037 - Suliszewo; 338/1; 22,0100,

- po pozycji 54l dodaje się pozycję 54m, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie; 0039 - Jankowo; 60/4; 6,5500,

- po pozycji 54m dodaje się pozycję 54n, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie; 0040 - Woliczno; 3; 7,7600,

- po pozycji 54n dodaje się pozycję 54o, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie M.; 0012 - Drawsko Pomorskie - 12; 144/26; 6,7493,

- po pozycji 54o dodaje się pozycję 54p, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie M.; 0013 - Drawsko Pomorskie - 13; 5; 5,0058,

- po pozycji 54p dodaje się pozycję 54r, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie M.; 0014 - Drawsko Pomorskie - 14; 9; 6,7304,

- po pozycji 54r dodaje się pozycję 54s, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie M.; 0014 - Drawsko Pomorskie - 14; 27; 3,3145,

- po pozycji 54s dodaje się pozycję 54t, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie M.; 0019 - Drawsko Pomorskie - 19; 4; 1,2495,

- po pozycji 76 dodaje się pozycję 76a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Złocieniec; 0050 - Rzęśnica; 269/2; 5,4100,

- po pozycji 76a dodaje się pozycję 76b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Złocieniec; 0057 - Bobrowo; 24/5; 19,3300,

- po pozycji 76b dodaje się pozycję 76c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Złocieniec M.; 0010 - Złocieniec - 10; 37/5; 4,3082,

- po pozycji 76c dodaje się pozycję 76d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Złocieniec M.; 0013 - Złocieniec - 13; 43; 2,2850.

§  3. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.