Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 stycznia 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) ustala się, co następuje:
§  1.
1. W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.), w części XVII, dla województwa zachodniopomorskiego, włącza się do ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 45 o pow. 1,1202 ha, obręb 0020 - Szczecinek 20, gmina Szczecinek M.,

- nr 11 o pow. 5,7154 ha, obręb 0014 - Szczecinek 14, gmina Szczecinek M.,

- nr 6/3 o pow. 6.1900 ha, obręb 0009 - Szczecinek 09, gmina Szczecinek M.,

- nr 11 o pow. 1,7238 ha, obręb 0004 - Szczecinek 04, gmina Szczecinek M.,

- nr 340 o pow. 0,2952 ha, obręb 0007 - Szczecinek 07, gmina Szczecinek M.,

- nr 27 o pow. 2,1259 ha, obręb 0005 - Szczecinek 05, gmina Szczecinek M.,

- nr 266/5 o pow. 23,6200 ha, obręb 0102 - Dalęcino, gmina Szczecinek,

- nr 292 o pow. 9,5800 ha, obręb 0038 - Przeradź, gmina Szczecinek,

- nr 199 o pow. 8,7500 ha, obręb 0037 - Storkowo, gmina Grzmiąca,

- nr 88 o pow. 13,0300 ha, obręb 0014 - Lubogoszcz, gmina Grzmiąca,

- nr 65 o pow. 4,8900 ha, obręb 0014 - Lubogoszcz, gmina Grzmiąca,

- nr 47/4 o pow. 8,9100 ha, obręb 0013 - Grzmiąca, gmina Grzmiąca,

- nr 133/2 o pow. 2,5200 ha, obręb 0013 - Grzmiąca, gmina Grzmiąca,

- nr 64/13 o pow. 5,9000 ha, obręb 0013 - Grzmiąca, gmina Grzmiąca,

- nr 25/1 o pow. 2,5500 ha, obręb 0013 - Grzmiąca, gmina Grzmiąca,

- nr 127 o pow. 6,7700 ha, obręb 0011 - Sucha, gmina Grzmiąca,

- nr 480 o pow. 3,3600 ha, obręb 0007 - Nosibądy, gmina Grzmiąca,

- nr 120 o pow. 4,4400 ha, obręb 0006 - Wielanowo, gmina Grzmiąca,

- nr 430/1 o pow. 6.1167 ha, obręb 0006 - Wielanowo, gmina Grzmiąca,

- nr 317 o pow. 2,2200 ha, obręb 0131 -Wilcze Laski, gmina Szczecinek,

- nr 482/8 o pow. 7,2800 ha, obręb 0113 - Turowo, gmina Szczecinek,

- nr 17/8 o pow. 6,3900 ha, obręb 0113 - Turowo, gmina Szczecinek,

- nr 1 o pow. 3,6400 ha, obręb 0113 - Turowo, gmina Szczecinek,

- nr 87 o pow. 9,2400 ha obręb 0111 - Sitno, gmina Szczecinek,

- nr 7 o pow. 0,8783 ha, obręb 0021 - Szczecinek 21, gmina Szczecinek,

- nr 94 o pow. 2,6045 ha, obręb 0015 - Szczecinek 15, gmina Szczecinek,

- nr 232/2 o pow. 9,9700 ha, obręb 0115 - Marcelin, gmina Szczecinek,

- nr 142/1 o pow. 7,5100 ha, obręb 0116 - Gwda Wielka, gmina Szczecinek,

- nr 244/2 o pow. 7,3200 ha, obręb 0117 - Gwda Mała, gmina Szczecinek,

- nr 1 o pow. 6,1100 ha, obręb 0117 - Gwda Mała, gmina Szczecinek,

- nr 436 o pow. 7,8200 ha, obręb 0123 - Drzonowo, gmina Biały Bór,

- nr 434 o pow. 7,7500 ha, obręb 0123 - Drzonowo, gmina Biały Bór,

- nr 331 o pow. 4,4600 ha, obręb 0126 - Biała, gmina Biały Bór,

- nr 346/6 o pow. 4,8800 ha, obręb 0128 - Brzeźnica, gmina Biały Bór,

- nr 16 o pow. 2,1311 ha, obręb 0007 - Biały Bór 07, gmina Biały Bór M.,

- nr 26/15 o pow. 6,0193 ha, obręb 0008 - Biały Bór 08, gmina Biały Bór M.,

- nr 393 o pow. 1,8300 ha, obręb 0130 - Kaliska, gmina Biały Bór,

- nr 6/1 o pow. 7,9800 ha, obręb 0128 - Brzeźnica, gmina Biały Bór,

- nr 461 o pow. 7,9100 ha, obręb 0129 - Grabowo, gmina Biały Bór,

położone w powiecie szczecineckim, województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wnioskach Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/238/w/07 oraz z dnia 19 grudnia 2007 r. Nr KNN5g-073/243/w/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- po pozycji 580 dodaje się pozycję 580a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór; 0123 - Drzonowo; 434; 7,7500,

- po pozycji 580a dodaje się pozycję 580b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór; 0123 - Drzonowo; 436; 7,8200,

- po pozycji 580b dodaje się pozycję 580c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór; 0126 - Biała; 331; 4,4600,

- po pozycji 580c dodaje się pozycję 580d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór; 0128 - Brzeźnica; 6/1; 7,9800,

- po pozycji 580d dodaje się pozycję 580e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór; 0128 - Brzeźnica; 346/6; 4,8800,

- po pozycji 580e dodaje się pozycję 580f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór; 0129 - Grabowo; 461; 7,9100,

- po pozycji 580f dodaje się pozycję 580g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór; 0130 - Kaliska; 393; 1,8300,

- po pozycji 580g dodaje się pozycję 580h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór M.; 0007 - Biały Bór 07; 16; 2,1311,

- po pozycji 580h dodaje się pozycję 580i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Biały Bór M.; 0008 - Biały Bór 08; 26/15; 6,0193,

- po pozycji 580i dodaje się pozycję 580), gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0006 - Wielanowo; 120; 4,4400,

- po pozycji 580j dodaje się pozycję 580k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0006 - Wielanowo; 430/1; 6,1167,

- po pozycji 580k dodaje się pozycję 580l, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0007 - Nosibądy; 480; 3,3600,

- po pozycji 580l dodaje się pozycję 580m, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0011 - Sucha; 127; 6,7700,

- po pozycji 580m dodaje się pozycję 580n, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0013 - Grzmiąca; 25/1; 2,5500,

- po pozycji 580n dodaje się pozycję 580o, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0013 - Grzmiąca; 47/4; 8,9100,

- po pozycji 580o dodaje się pozycję 580p, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0013 - Grzmiąca; 64/13; 5,9000,

- po pozycji 580p dodaje się pozycję 580r, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0013 - Grzmiąca; 133/2; 2,5200,

- po pozycji 580r dodaje się pozycję 580s, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0014 - Lubogoszcz; 65; 4.8900,

- po pozycji 580s dodaje się pozycję 580t, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0014 - Lubogoszcz; 88; 13,0300,

- po pozycji 580t dodaje się pozycję 580u, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Grzmiąca; 0037 - Storkowo; 199; 8,7500,

- po pozycji 580u dodaje się pozycję 580w, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0015 - Szczecinek 15; 94; 2,6045,

- po pozycji 580w dodaje się pozycję 580x, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0021 - Szczecinek 21; 7; 0,8783,

- po pozycji 580x dodaje się pozycję 580y, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0038 - Przeradź; 292; 9,5800,

- po pozycji 580y dodaje się pozycję 580z, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0102 - Dalęcino; 266/5; 23,6200,

- po pozycji 580z dodaje się pozycję 580aa, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0111 - Sitno; 87; 9,2400,

- po pozycji 580aa dodaje się pozycję 580ab, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0113 - Turowo; 1; 3,6400,

- po pozycji 580ab dodaje się pozycję 580ac, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0113 - Turowo; 17/8; 6,3900,

- po pozycji 580ac dodaje się pozycję 580ad, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0113 - Turowo; 482/8; 7,2800,

- po pozycji 580ad dodaje się pozycję 580ae, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0115 - Marcelin; 232/2; 9,9700,

- po pozycji 580ae dodaje się pozycję 580af, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0116 - Gwda Wielka; 142/1; 7,5100,

- po pozycji 580af dodaje się pozycję 580ag, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0117 - Gwda Mała; 1; 6,1100,

- po pozycji 580ag dodaje się pozycję 580ah, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0117 - Gwda Mała; 244/2; 7,3200,

- po pozycji 580ah dodaje się pozycję 580ai, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek; 0131 - Wilcze Laski; 317; 2,2200,

- po pozycji 580ai dodaje się pozycję 580aj, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0004 - Szczecinek 04; 11; 1,7238,

- po pozycji 580aj dodaje się pozycję 580ak, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0005 - Szczecinek 05; 27; 2,1259,

- po pozycji 580ak dodaje się pozycję 580al, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0007 - Szczecinek 07; 340; 0,2952,

- po pozycji 580al dodaje się pozycję 580am, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0009 - Szczecinek 09; 6/3; 6,1900,

- po pozycji 580am dodaje się pozycję 580an, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0014 - Szczecinek 14; 11; 5,7154,

- po pozycji 580an dodaje się pozycję 580ao, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; szczecinecki; Szczecinek M.; 0020 - Szczecinek 20; 45; 1,1202,

2. W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.), w części XVII, dla województwa zachodniopomorskiego, włącza się do ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne:

- nr 6/1 o pow. 7,8107 ha, obręb Brzeźnica, gmina Węgorzyno,

- nr 115 o pow. 5,0941 ha, obręb Wiewiecko, gmina Węgorzyno,

- nr 78 o pow. 9,9841 ha, obręb Wiewiecko, gmina Węgorzyno,

- nr 117 o pow. 6,2714 ha, obręb Wiewiecko, gmina Węgorzyno,

- nr 4 o pow. 3,2103 ha, obręb Sulice, gmina Węgorzyno,

- nr 21 o pow. 7,4883 ha, obręb Przyton, gmina Węgorzyno,

- nr 250/7 o pow. 11,6291 ha, obręb Węgorzyno, gmina Węgorzyno M.,

- nr 65/6 o pow. 4,8873 ha, obręb Gardno, gmina Węgorzyno,

położone w powiecie łobeskim województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 grudnia 2007 r. Nr KNN5g-073/266/w/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- po pozycji 373 dodaje się pozycję 373a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Brzeźnica; 6/1; 7,8107,

- po pozycji 376 dodaje się pozycję 376a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Gardno; 65/6; 4,8873,

- po pozycji 382 dodaje się pozycję 382a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Przytoń; 21; 7,4883,

- po pozycji 383 dodaje się pozycję 383a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Sulice; 4; 3,2103,

- po pozycji 383a dodaje się pozycję 383b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Wiewiecko; 78; 9,9841,

- po pozycji 383b dodaje się pozycję 383c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Wiewiecko; 115; 5,0941,

- po pozycji 383c dodaje się pozycję 383d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Wiewiecko; 117; 6,2714,

- po pozycji 384 dodaje się pozycję 384a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno M.; Węgorzyno; 250/7; 11,6291.

§  2. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.