Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 stycznia 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) wyłącza się działki ewidencyjne:

1. - nr 81/19 o pow. 0,5473 ha,

- nr 81/20 o pow. 0,1831 ha,

- nr 81/21 o pow. 0,1500 ha,

- nr 81/22 o pow. 0,0547 ha,

- nr 81/23 o pow. 0,0511 ha,

- nr 81/24 o pow. 0,0834 ha,

- nr 81/26 o pow. 0,1055 ha,

- nr 81/27 o pow. 0,9063 ha,

powstałe z podziału działki nr 81/18 o pow. 10,0621 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,0684 ha), obręb 0012 - Złocieniec 12 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Złocieniec 12), gmina Złocieniec M., powiat drawski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 80, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr KNN5g-073/223/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 80,

- po pozycji 79 dodaje się pozycję 80a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Złocieniec M.; 0012 - Złocieniec - 12; 81/25; 0,0806,

- po pozycji 80a dodaje się pozycję 80b gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Złocieniec M.; 0012 - Złocieniec - 12; 81/28; 0,4402,

- po pozycji 80b dodaje się pozycję 80c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Złocieniec M.; 0012 - Złocieniec - 12; 81/29; 7,4599,

2. - nr 275/7 o pow. 0,0451 ha,

- nr 275/8 o pow. 0,2879 ha,

- nr 275/9 o pow. 0,8577 ha,

- nr 275/10 o pow. 0,4359 ha,

powstałe z podziału działki nr 275/4 o pow. 1,6437 ha, obręb 4 Chmielów (w załączniku ujęta pod nazwą obrębu Chmielów), gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w części XIV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1292, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/254/07 w ten sposób, że w ww. części XIV załącznika:

- skreśla się pozycję 1292,

- po pozycji 1291 dodaje się pozycję 1292a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; ostrowiecki; Bodzechów; 4 Chmielów, 275/11; 0,0171,

3. - nr 391/1 o pow. 0,1551 ha,

powstałą z podziału działki nr 391 o pow. 12,2251 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 12,2300 ha), obręb 7 Jackowice (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Jackowice), gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 539, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 grudnia 2007 r. Nr KNN5g-073/164/07 w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

- skreśla się pozycję 539,

- po pozycji 538 dodaje się pozycję 539a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; łowicki; Zduny; 7 Jackowice; 391/2; 12,0700,

4. - nr 17/3 o pow. 0,1237 ha,

powstałą z podziału działki nr 17/2 o pow. 0,4305 ha, obręb Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski M., powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 22,

- nr 17/4 o pow. 0,0887 ha,

- nr 17/7 o pow. 0,0404 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 17/1 o pow. 2,1859 ha, obręb Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski M., powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 21,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/241/07 w ten sposób, że w ww. części II załącznika:

- skreśla się pozycje 21 oraz 22,

- po pozycji 20 dodaje się pozycję 21a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; aleksandrowski; Aleksandrów Kujawski M.; Aleksandrów Kujawski; 17/8; 2,0298,

- po pozycji 21 a dodaje się pozycję 22a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; aleksandrowski; Aleksandrów Kujawski M.; Aleksandrów Kujawski; 17/6; 0,3068,

5. - nr 390/7 o pow. 0,1028 ha,

powstałą z podziału działki nr 390/3 o pow. 35,8790 ha, obręb 2 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Korsze 2), gmina Korsze M., powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w części XV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 331, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/269/07 w ten sposób, że w ww. części XV załącznika:

- skreśla się pozycję 331,

- po pozycji 330 dodaje się pozycję 331a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; kętrzyński; Korsze M.; 2; 390/8; 35,7762,

6. - nr 20/7 o pow. 0,0805 ha,

- nr 20/8 o pow. 0,1114 ha,

- nr 20/9 o pow. 0,3546 ha,

powstałe z podziału działki nr 20/6 o pow. 9,2512 ha, obręb 0001 Biała Piska (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Biała Piska), gmina Biała Piska M., powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w części XV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 609, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/276/07 w ten sposób, że w ww. części XV załącznika:

- skreśla się pozycję 609,

- po pozycji 608 dodaje się pozycje 609a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; piski; Biała Piska M.; 0001 Biała Piska; 20/10; 8,7047,

7. - nr 3700/6 o pow. 0,8399 ha,

- nr 3700/7 o pow. 0,1249 ha,

- nr 3700/8 o pow. 0,1067 ha,

- nr 3700/10 o pow. 0,0317 ha,

- nr 3700/11 o pow. 0,3109 ha,

- nr 3700/12 o pow. 0,1331 ha,

- nr 3700/13 o pow. 0,3294 ha,

- nr 3700/14 o pow. 0,0019 ha,

- nr 3700/15 o pow. 0,1427 ha,

- nr 3700/17 o pow. 0,1529 ha,

- nr 3700/18 o pow. 0,0767 ha,

powstałe z podziału działki nr 3700/4 o pow. 7,0650 ha, obręb 0001 - M. Wałcz (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Wałcz 1), gmina Wałcz M., powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 646,

- nr 3817/5 o pow. 0,3299 ha,

- nr 3817/6 o pow. 0,1291 ha,

- nr 3817/7 o pow. 0,2418 ha,

- nr 3817/8 o pow. 0,0063 ha,

powstałe z podziału działki nr 3817/3 o pow. 3,5506 ha, obręb 0001 - M. Wałcz (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Wałcz 1), gmina Wałcz M., powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 648,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 grudnia 2007 r. Nr KNN5g-073/207/07 w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycje 646 oraz 648,

- po pozycji 645 dodaje się pozycję 646a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Wałcz M.; 0001-M.Wałcz; 3700/5; 1,0403,

- po pozycji 646a dodaje się pozycję 646b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Wałcz M.; 0001-M.Wałcz; 3700/9; 0,1811,

- po pozycji 646b dodaje się pozycję 646c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Wałcz M.; 0001-M.Wałcz; 3700/16; 3,5928,

- po pozycji 647 dodaje się pozycję 648a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Wałcz M.; 0001-M.Wałcz; 3817/4; 0,2388,

- po pozycji 648a dodaje się pozycję 648b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Wałcz M.; 0001-M.Wałcz; 3817/9; 2,6047,

8. - nr 293/1 o pow. 0,2437 ha,

- nr 293/2 o pow. 0,3616 ha,

- nr 293/3 o pow. 0,8162 ha,

- nr 293/4 o pow. 0,5399 ha,

- nr 293/5 o pow. 0,2689 ha,

- nr 293/6 o pow. 0,2394 ha,

- nr 293/7 o pow. 2,0061 ha,

- nr 293/8 o pow. 0,4974 ha,

- nr 293/10 o pow. 0,9146 ha,

powstałe z podziału działki nr 293 o pow. 17,1302 ha, obręb Godków, gmina Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 127, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/224/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 127,

- po pozycji 126 dodaje się pozycję 127a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Chojna; Godków; 293/9; 11,2424,

9. - nr 267/19 o pow. 0,7195 ha,

- nr 267/20 o pow. 0,0080 ha,

- nr 267/21 o pow. 0,7655 ha,

- nr 267/22 o pow. 0,4004 ha,

- nr 267/23 o pow. 0,0312 ha,

- nr 267/24 o pow. 0,2538 ha,

- nr 267/25 o pow. 0,0938 ha,

- nr 267/26 o pow. 0,0442 ha,

- nr 267/27 o pow. 0,0859 ha,

- nr 267/28 o pow. 0.0660 ha,

- nr 267/29 o pow. 0,1445 ha,

- nr 267/30 o pow. 0,1446 ha,

- nr 267/31 o pow. 0,0383 ha,

- nr 267/32 o pow. 0,2129 ha,

powstałe z podziału działki nr 267/18 o pow. 17,3076 ha, (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 17,2720 ha), obręb Kruszewo Brodowo, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podlaskiego pod pozycją 431, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 grudnia 2007 r. Nr KNN5g-073/244/07, w ten sposób, że w ww. części X załącznika:

- skreśla się pozycję 431,

- po pozycji 430 dodaje się pozycję 431a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; wysokomazowiecki; Sokoły; Kruszewo Brodowo; 267/33; 14,2990,

10. - nr 1/4 o pow. 0,0881 ha,

- nr 1/5 o pow. 0,1243 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/3 o pow. 5,0099 ha, obręb B-24, gmina Łódź-Bałuty, powiat M. Łódź, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 724, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/277/07, w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

- skreśla się pozycję 724,

- po pozycji 723 dodaje się pozycję 724a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Batuty; B-24; 1/6; 4,7975,

11. - nr 1/2 o pow. 0,1327 ha,

- nr 1/3 o pow. 0,5465 ha,

- nr 1/4 o pow. 0,1136 ha,

- nr 1/5 o pow. 0,1184 ha,

- nr 1/6 o pow. 0,1227 ha,

- nr 1/7 o pow. 0,0680 ha,

- nr 1/9 o pow. 0,1081 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 23,1900 ha, obręb 8 Drzewce-Kolonia (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Kolonia Drzewce), gmina Nałęczów, powiat puławski, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 899,

- nr 300/1 o pow. 0,0690 ha,

- nr 300/2 o pow. 0,0370 ha,

- nr 300/3 o pow. 0,0411 ha,

powstałe z podziału działki nr 300 o pow. 14,5300 ha, obręb 11 Piotrowice (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Piotrowice Małe), gmina Nałęczów, powiat puławski, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 900,

będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r. Nr KNN5g-073/261/07, w ten sposób, że w ww. części III załącznika:

- skreśla się pozycje 899 oraz 900,

- po pozycji 898 dodaje się pozycję 899a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; puławski; Nałęczów; 8 Drzewce-Kolonia; 1/1; 2,9440,

- po pozycji 899a dodaje się pozycję 899b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; puławski; Nałęczów; 8 Drzewce-Kolonia; 1/8; 0,1410,

- po pozycji 899b dodaje się pozycję 899c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; puławski; Nałęczów; 8 Drzewce-Kolonia; 1/10; 18,8950,

- po pozycji 899c dodaje się pozycję 900a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; puławski; Nałęczów; 11 Piotrowice; 300/4; 14,3829,

12. - nr 101/5 o pow. 0,1251 ha,

powstałą z podziału działki nr 101/3 o pow. 0,1431 ha, obręb Kodrąbek. gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 247, będącej własnością Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 129/1 o pow. 0,0197 ha,

- nr 129/3 o pow. 0,4870 ha,

powstałe z podziału działki 129 o pow. 1,5066 ha, obręb Kodrąbek, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 253, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/228/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycje 247 oraz 253,

- po pozycji 246 dodaje się pozycję 247a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kamieński; Wolin; Kodrąbek; 101/4; 0,0180,

- po pozycji 252 dodaje się pozycję 253a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kamieński; Wolin; Kodrąbek; 129/2; 0,1375,

- po pozycji 253a dodaje się pozycję 253b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kamieński; Wolin; Kodrąbek; 129/4; 0,8624,

13. - nr 1/3 o pow. 0,0870 ha,

- nr 1/4 o pow. 0,3383 ha,

- nr 1/5 o pow. 0,2557 ha,

- nr 1/6 o pow. 0,2476 ha,

- nr 1/7 o pow. 0,1076 ha,

- nr 1/8 o pow. 0,3869 ha,

- nr 1/10 o pow. 0,3333 ha,

- nr 1/11 o pow. 0,2068 ha,

- nr 1/12 o pow. 0,2063 ha,

- nr 1/14 o pow. 0,1602 ha,

- nr 1/15 o pow. 0,0748 ha,

- nr 1/16 o pow. 4,2500 ha,

- nr 1/18 o pow. 0,1231 ha,

- nr 1/21 o pow. 0,1121 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/2 o pow. 19,2665 ha, obręb Pogodno 124 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Szczecin Pogodno 124), gmina M. Szczecin (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą gmina Szczecin), powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 434, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/213/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 434,

- po pozycji 433 dodaje się pozycję 434a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; M. Szczecin; Pogodno 124; 1/9; 0,2359,

- po pozycji 434a dodaje się pozycję 434b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; M. Szczecin; Pogodno 124; 1/13; 4,7460,

- po pozycji 434b dodaje się pozycję 434c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; M. Szczecin; Pogodno 124; 1/17; 0,3574,

- po pozycji 434c dodaje się pozycję 434d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; M. Szczecin; Pogodno 124; 1/19; 0,8016,

- po pozycji 434d dodaje się pozycję 434e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; M. Szczecin; Pogodno 124; 1/20; 6,2359,

14. - nr 729/4 o pow. 0,0749 ha,

położoną w obrębie Lubasz, gmina Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w części XVI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 135, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/263/07, w ten sposób, że w ww. części XVI załącznika skreśla się pozycję 135,

15. - nr 1/1 o pow. 0,6181 ha,

powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 3,8396 ha, obręb 62 Olsztyn 62 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Olsztyn 062), gmina Olsztyn M., powiat M. Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w części XV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 366, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/256/07, w ten sposób, że w ww. części XV załącznika:

- skreśla się pozycję 366,

- po pozycji 365 dodaje się pozycję 366a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; M. Olsztyn; Olsztyn M.; 62 Olsztyn 62; 1/2; 3,2215,

16. - nr 67/2 o pow. 2,0145 ha,

- nr 67/3 o pow. 0,2686 ha,

- nr 67/4 o pow. 0,7019 ha,

- nr 67/5 o pow. 0,2116 ha,

- nr 67/6 o pow. 0,1680 ha,

- nr 67/7 o pow. 0,9195 ha,

- nr 67/8 o pow. 0,6779 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 67/9 o pow. 0,0593 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 67 o pow. 23,3567 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 23,3674 ha), obręb Czerwony Bór, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podlaskiego pod pozycją 462, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/217/07, w ten sposób, że w ww. części X załącznika:

- skreśla się pozycję 462,

- po pozycji 461 dodaje się pozycję 462a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; zambrowski; Zambrów; Czerwony Bór; 67/1; 18,3354,

17. - nr 1/4 o pow. 0,7415 ha,

- nr 1/5 o pow. 0,6075 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 1 o pow. 60,3000 ha, obręb 13 Wasilków (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Wasilków), gmina Wasilków (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą gminy Wasilków M.), powiat białostocki, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podlaskiego pod pozycją 127, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r., Nr KNN5g-073/226/07, w ten sposób, że w ww. części X załącznika:

- skreśla się pozycję 127,

- po pozycji 126 dodaje się pozycję 127a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Wasilków; 13 Wasilków; 1/2; 10,7718,

- po pozycji 127a dodaje się pozycję 127b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Wasilków; 13 Wasilków; 1/3; 4,1926,

- po pozycji 127b dodaje się pozycję 127c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Wasilków; 13 Wasilków, 1/6; 44,0369.

§  2. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.