Official Gazette

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.389 | postanowienie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.388 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.387 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2013.386 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2013.385 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2013.384 | komunikat z dnia 29 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2013.382 | zarządzenie z dnia 13 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2013.380 | zarządzenie z dnia 9 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

M.P.2013.379 | zarządzenie z dnia 9 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020".

M.P.2013.378 | uchwała z dnia 26 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie "Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022".

M.P.2013.377 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.376 | postanowienie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.375 | postanowienie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.374 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.373 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.372 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.371 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.370 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.369 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.368 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.367 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.366 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bolesława Grzegorza Piechy.

M.P.2013.364 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2013.363 t.j. | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.

M.P.2013.361 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2013.357 | zarządzenie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

70. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

M.P.2013.356 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za kwiecień 2013 r.

M.P.2013.355 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.354 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2013.353 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.352 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.351 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.350 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.349 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.348 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.347 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.346 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.345 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.344 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.343 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.342 | postanowienie z dnia 7 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2013 r.

M.P.2013.340 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.339 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2013.338 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.337 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2013.336 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2013.335 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.334 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.333 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.332 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.331 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2013.329 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r.

M.P.2013.327 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

M.P.2013.324 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.323 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.322 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.321 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.320 | postanowienie z dnia 12 września 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.319 | postanowienie z dnia 12 września 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.318 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.317 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.316 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.315 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.314 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.313 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.312 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.311 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.310 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2013 r.

M.P.2013.309 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2013.308 | obwieszczenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.307 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.306 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.305 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.304 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.303 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.302 | postanowienie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.301 | postanowienie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.300 | postanowienie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny