Monitor Polski

M.P.2016.356

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów

Rej. 76/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kowalski Grzegorz Jerzy, 2. ks. Wójciak Kazimierz Jan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Korabiński Kazimierz Zygmunt, 4. Kubin Marzena Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Gędek Wojciech Wacław, 6. Kogut Barbara Janina, 7. Łazarów Friederike, 8. Parzelski Mikołaj Marian, 9. Stachowicz Zdzisław, 10. Staszewski Sylwester Jerzy,

pośmiertnie

11. Szewczyk Tomasz Jacek.