Monitor Polski

M.P.2016.360

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów

Rej. 98/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Walusiak Dariusz Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gołębiewski Arkadiusz,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Płużański Tadeusz Marek.