Monitor Polski

M.P.2016.345

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 81/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Danilewicz Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Konikiewicz Leonard Wiesław, 3. Wierciński Stanisław,

pośmiertnie

4. Zarzycki Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Terlikowski Tadeusz,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Boznański Zbigniew Stanisław, 7. Knychała Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Kamieniarz Andrzej, 9. Lipiński Czesław, 10. Maliszewski Antoni, 11. Romaniuk Michał Jan, 12. Sawicki Lucjan, 13. Żurowski Stanisław,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Tomaszewska-Mikulska Helena,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Zołoteńki Mieczysław.