Monitor Polski

M.P.2016.393

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Grzegorza JĘDRZEJEWSKIEGO.

Art.  2.

Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 28 kwietnia 2016 r.