Monitor Polski

M.P.2016.334

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 62/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Barzyk Wiesław Lesław, 2. Borkowski Ryszard Jan, 3. Brożek Tadeusz, 4. Bujak Mieczysław, 5. Butkiewicz Andrzej, 6. Dąbrowski Jakub Jerzy, 7. Dor Henryk, 8. Duklanowski Wojciech Antoni, 9. Dymny Maciej, 10. Górski Dominik, 11. Horbacz Tadeusz, 12. Jasina Zbigniew Ryszard, 13. Jasiński Jarosław, 14. Joniec Ireneusz, 15. Kocjan Stanisław, 16. Kostrzewski Kazimierz, 17. Kubach Józef, 18. Lendas Ryszard Szczepan, 19. o. Łągwa Józef Stanisław, 20. Naklicki Robert Eugeniusz, 21. Olczak Tadeusz Andrzej, 22. Piasecki Czesław, 23. Podolski Zdzisław, 24. Potrykus Elżbieta Paulina, 25. Radziewicz Edward, 26. Rawicki Dariusz Piotr, 27. Wilanowska Danuta Krystyna, 28. Woźniak Paweł, 29. Woźniak Wojciech, 30. Wójcik Sylwia Maria,

pośmiertnie

31. Lisowski Mieczysław, 32. Marciniak Jerzy, 33. Tokarski Władysław, 34. Trojanowska Janina, 35. Zdanowicz Zbigniew Bonawentura.