Official Gazette

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2013.655 | ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2013.654 | ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2013.653 | ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2013.652 | ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2013.651 | ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2013.650 | ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2013 r.

M.P.2013.649 | komunikat z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P.2013.648 | postanowienie z dnia 2 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P.2013.647 | postanowienie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.646 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.645 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.644 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za lipiec 2013 r.

M.P.2013.643 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.642 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.

M.P.2013.640 | uchwała z dnia 18 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

M.P.2013.636 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

M.P.2013.632 t.j. | uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczenia.

M.P.2013.629 | postanowienie z dnia 28 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.628 | postanowienie z dnia 27 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.627 | postanowienie z dnia 24 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.626 | postanowienie z dnia 24 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.625 | postanowienie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.624 | postanowienie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.623 | postanowienie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.622 | postanowienie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.621 | postanowienie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2013.620 | postanowienie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.619 | postanowienie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.618 | postanowienie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.617 | postanowienie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.616 | postanowienie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.615 | postanowienie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.614 | postanowienie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.613 | postanowienie z dnia 11 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.612 | postanowienie z dnia 7 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.611 | postanowienie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.610 | postanowienie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.609 | postanowienie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.608 | postanowienie z dnia 6 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.607 | postanowienie z dnia 2 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddanie hołdu Jej ofiarom.

M.P.2013.606 | uchwała z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 r.

M.P.2013.603 | komunikat z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2013 r.

M.P.2013.602 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.

M.P.2013.601 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Inkubator Innowacyjności".

M.P.2013.599 | komunikat z dnia 26 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.

M.P.2013.595 | komunikat z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2013 r.

M.P.2013.594 | komunikat z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.593 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.592 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.591 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku.

M.P.2013.583 | uchwała z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej.

M.P.2013.582 | uchwała z dnia 20 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin.

M.P.2013.581 | uchwała z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2013.580 | komunikat z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 r.

M.P.2013.579 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2013.578 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej.

M.P.2013.575 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych.

M.P.2013.574 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Sił Powietrznych.

M.P.2013.573 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych.

M.P.2013.572 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

M.P.2013.571 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2013.570 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2013 r.

M.P.2013.569 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidziana do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2013.565 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

M.P.2013.562 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2013.561 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla.

M.P.2013.560 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny