Monitor Polski

M.P.2016.368

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 55/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Wojewody Lubuskiego, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kryszkiewicz Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Adamik Bolesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

3. Czekalska Grażyna Anna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

4. Skowron Robert Juliusz.