Monitor Polski

M.P.2016.366

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lutego 2016 r.
o nadaniu orderu

Rej. 100/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony zostaje za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Andrzej Morta.