Monitor Polski

M.P.2016.365

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów

Rej. 99/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Krawczyk Tadeusz, 2. Nowakowski Tadeusz, 3. Prygiel Jan, 4. Rokita Sylwester, 5. Skrzypek Władysław.