Monitor Polski

M.P.2016.340

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów

Rej. 72/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jasiński Krzysztof Roman,

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kuczyński Roman Grzegorz,

za wybitne zasługi w kształtowaniu patriotycznej postawy i kultywowania pamięci narodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Maj Jadwiga Fabiana,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu i upowszechnianiu pamięci o historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Sierakowska-Tomaszewska Izabella Maria.