Monitor Polski

M.P.2016.337

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 53/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Wojewody Małopolskiego, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury:

1. Bednarz Tadeusz Stefan, 2. Konieczny Tadeusz Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych

3. Zarotyńska Halina Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Szczurek-Żelazko Józefa, 5. Witkowski Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Adamek Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Nocoń Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Doniec Włodzimierz Józef, 9. Gorajczyk Stanisław Piotr, 10. Mikas Mirosław Jerzy, 11. Wypych Edward Adam, 12. Zastawny Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Drożniak Andrzej, 14. Francuz Bogdan Feliks, 15. Gładysz Tadeusz Stanisław, 16. Miśkiewicz Sylwester Janusz.