Monitor Polski

M.P.2016.391

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2016 r. w stosunku do marca 2010 r.

Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2016 r. w stosunku do marca 2010 r. wyniósł 107,8 (wzrost cen o 7,8%).