Monitor Polski

M.P.2016.338

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2016 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Rej. 77/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. rej. 53/2016 o nadaniu odznaczeń (M.P. poz. 337) uchyla się pkt 4.
§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 12 lutego 2016 r.