Monitor Polski

M.P.2016.332

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 60/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Brzóska Andrzej, 2. Choromański Jacek, 3. Janc Norbert, 4. ks. Kubrak Wojciech, 5. Łosiewski Piotr, 6. Marzec Rafał, 7. Rogowski Tadeusz, 8. ks. Stefanowski Tomasz, 9. Żakowicz Grzegorz.