Monitor Polski

M.P.2016.358

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 93/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Kolinka Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bartczak Włodzimierz, 3. Eliasz Władysław, 4. Gzik Jerzy, 5. Weirowska Eliza Krzysztofa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Cierniewski Tadeusz, 7. Gorzak Waldemar, 8. Grzyb Jan, 9. Hakuba Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kolinka-Maculewicz Małgorzata Ewa, 11. Kubica Franciszek, 12. Walencewicz Stanisław, 13. Zaborowski Krzysztof.