Monitor Polski

M.P.2016.405

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - "200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- upamiętniających 200-lecie tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - "200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie".

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 4 maja 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne

i wizerunek*

Strona przednia (awers):

z prawej strony na tle wyodrębnionej płaszczyzny w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, wokół orła kompozycja rozchodzących się okręgów. Wzdłuż krawędzi na wyodrębnionej płaszczyźnie półkolem: z lewej strony napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2016, u dołu napis: 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony u góry stylizowany fragment pałacu Krasińskich na Ursynowie - siedziby władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w dolnej części stylizowany fragment budynku SGGW przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Z lewej strony logo obchodów 200-lecia SGGW, wokół logo kompozycja rozchodzących się okręgów, częściowo nakładających się na wizerunki budynków

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000, tampondruk (farba fluorescencyjna)
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne

i wizerunek*

Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, powyżej orła napis: 200 ZŁ. U góry stylizowana kompozycja z kłosów zbóż, powyżej kompozycji oznaczenie roku emisji: 2016. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

u dołu godło Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, poniżej godła półkolem napis: 200-LECIE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. U góry stylizowany fragment frontowej elewacji pałacu Krasińskich na Ursynowie - siedziby władz uczelni

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

27,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 2 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.