Monitor Polski

M.P.2016.398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych

Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W załącznikach nr 1-5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) po wyrazach "monolit z poliwęglanu litego 3 mm, uformowany pod wpływem wysokiej temperatury" dodaje się wyrazy "albo wygięty na zimno".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu.