Monitor Polski

M.P.2016.362

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 58/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Wojewody Śląskiego, odznaczeni zostają:

za zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Janik Lesław Tadeusz, 2. Pawlak Zbigniew Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Karcz Stanisław Andrzej,

za zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu tradycji folkloru

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Klimczak Irena Bronisława,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Biernacki Roman Ludwik, 6. Zieliński Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Nowak Grzegorz Teofil,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Chlewicki Wiesław, 9. Szymelfenig Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kaczmarczyk Jacek, 11. Krolik Ireneusz, 12. Lipowski Marek Zdzisław, 13. Nowak Piotr, 14. Pyrak Kamil, 15. Szrama Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Daszek Damian, 17. Jędrzejewski Krzysztof, 18. Kwiska Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Cofalik Grzegorz, 20. Czerwiński Mirosław Andrzej, 21. Donocik Sebastian Łukasz, 22. Kala Daniel Mariusz, 23. Ludwig Sebastian Ernest, 24. Masarczyk Sławomir, 25. Mucha Adam Wojciech, 26. Obłój Piotr, 27. Pakura Mirosław Paweł, 28. Pukała Tomasz Wojciech, 29. Szymura Mariusz Jerzy, 30. Żmurko Adrian Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej:

31. Głasek Justyna Dagmara, 32. Głasek Mirosława, 33. Kulejewski Arkadiusz Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

34. Gawrychowski Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania turystyki:

35. Mazur Grażyna Mirosława, 36. Szwaciński Władysław.