Monitor Polski

M.P.2016.395

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2015 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2015 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W CZWARTYM KWARTALE 2015 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieIV kwartał 2015
kwartał poprzedni = 100
POLSKA99,3
Dolnośląskie99,3
Kujawsko-pomorskie99,4
Lubelskie100,5
Lubuskie100,9
Łódzkie102,4
Małopolskie99,1
Mazowieckie97,5
Opolskie102,5
Podkarpackie102,2
Podlaskie99,3
Pomorskie98,6
Śląskie101,5
Świętokrzyskie103,4
Warmińsko-mazurskie99,6
Wielkopolskie101,3
Zachodniopomorskie99,5