Monitor Polski

M.P.2016.688

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2016 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieI kwartał 2016
kwartał poprzedni = 100
POLSKA100,1
Dolnośląskie100,4
Kujawsko -pomorskie99,5
Lubelskie100,0
Lubuskie100,7
Łódzkie99,0
Małopolskie101,3
Mazowieckie100,8
Opolskie97,5
Podkarpackie98,7
Podlaskie98,3
Pomorskie99,5
Śląskie100,0
Świętokrzyskie99,7
Warmińsko-mazurskie100,5
Wielkopolskie97,9
Zachodniopomorskie100,5