Monitor Polski

M.P.2016.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W TRZECIM KWARTALE 2015 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieIII kwartał 2015
kwartał poprzedni = 100
POLSKA100,2
Dolnośląskie101,8
Kujawsko-pomorskie98,8
Lubelskie98,7
Lubuskie98,4
Łódzkie97,3
Małopolskie101,2
Mazowieckie99,9
Opolskie99,7
Podkarpackie100,9
Podlaskie101,3
Pomorskie101,8
Śląskie99,0
Świętokrzyskie99,3
Warmińsko-mazurskie100,7
Wielkopolskie100,8
Zachodniopomorskie96,4