Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa.

Monitor Polski

M.P.2015.1047

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W DRUGIM KWARTALE 2015 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieII kwartał 2015
kwartał poprzedni = 100
POLSKA101,4
Dolnośląskie98,4
Kujawsko-pomorskie102,6
Lubelskie101,3
Lubuskie102,1
Łódzkie104,2
Małopolskie101,1
Mazowieckie102,4
Opolskie100,4
Podkarpackie102,4
Podlaskie100,8
Pomorskie101,3
Śląskie101,0
Świętokrzyskie97,4
Warmińsko-mazurskie97,2
Wielkopolskie101,1
Zachodniopomorskie103,5