Monitor Polski

M.P.2016.410

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 14 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 lutego 2016 r. zatwierdziła Umowę ramową między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 14 września 2015 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy ramowej weszła ona w życie dnia 24 lutego 2016 r.