Professional association acts

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Lekarz.2019.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie IX Konferencji z cyklu "Podatki bez granic".

Podat.2019.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie rekomendacji do Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Rewid.2019.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2019 r. | Akt nieoceniany

Poparcie stanowiska członków Editors' Club Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

KAAUM.2019.10.30 | uchwała z dnia 30 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Sytuacja finansowa szpitali klinicznych.

KAAUM.2019.10.30 | uchwała z dnia 30 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.10.29 | uchwała z dnia 29 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.10.29 | zarządzenie z dnia 29 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich.

Rzeczn.2019.10.26 | komunikat z dnia 26 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Niektóre aspekty rozwoju telemedycyny w Polsce.

Lekarz.2019.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Lekarz.2019.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

Lekarz.2019.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Lekarz.2019.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2019.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2019.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie u na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2019.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020.

Lekarz.2019.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Określenie harmonogramu oraz ceny kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego.

Podat.2019.10.24 | uchwała z dnia 24 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie kwoty dofinansowania do Regionalnego Oddziału KIDP eliminacji Konkursu Wiedzy o Podatkach w 2020 roku.

Podat.2019.10.24 | uchwała z dnia 24 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Wpis do wykazu jednostek uprawnionych.

Rewid.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Wpis do wykazu jednostek uprawnionych.

Rewid.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Wpis do wykazu jednostek uprawnionych.

Rewid.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Wysokość stawek wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru członków Akademii.

PAN.2019.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Powierzenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi organizacji obchodów 100-lecia samorządu lekarskiego.

Lekarz.2019.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Lekarz.2019.10.18 | stanowisko z dnia 18 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Publiczny atak na naukowo udowodnione metody ratowania życia i lekarzy je stosujących.

Lekarz.2019.10.18 | stanowisko z dnia 18 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020.

Lekarz.2019.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu nadawania odznaczenia "Meritus Pro Medicis".

Lekarz.2019.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Zwiększenie liczby odznaczeń "Meritus Pro Medicis" w roku 2019.

Lekarz.2019.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia.

KRASPiP.2019.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego ds. lekarzy szpitalnych.

Lekarz.2019.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputerów.

Lekarz.2019.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2019.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie szczegółów organizacji przez KRDP Konferencji ''XX lat KKS''.

Podat.2019.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2019 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie szczegółów organizacji przez KRDP Konferencji "XX lat KKS".

Podat.2019.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2019 r. | Akt nieoceniany